ಕಾಆಆಆಆಅರ್ ಅನ್ನೋದೆ ಒಂದು ಲಗ್ಜುರಿ ಫೀಲಿಂಗು.

ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ನೋಡಿ ಕಾರ್…ಹಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲ? kids-car-drawing1

ಮಾಯ್ ಫ಼ರ್ಸ್ಟ ಕಾರ್,ಮಾಯ್ ನ್ಯು ಕಾರ್, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೂ ಕಾರಿನ ಕ್ರಶ್…ನಾವು ಹೇಗಿದಿವಿ ಅಂತ ಕೇಳುವದನ್ನ ಮರೆತರೂ ಕಾರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೊಕೆ ಹೇಳು,ಇಲ್ಲಾ ಮಂಜು ಬಿದ್ದು ಕಲರ್ ಹೋಗತ್ತೆ,ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ತಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದವರ ಹಾಗೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನೆನೆಪಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ಡ್ರಿವಿಂಗ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗ ೮ನೇತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾ ವಲ್ಲೆ ರಿ ಪಾ, ನಂಗ ಹೆದರಿಕಿ ಆಗ್ತದ, ಹಂಗ್ಯಾಕ ಅವ್ವಕ್ಕಾ,ನಾ ಇದ್ದಿನಿ ಯಾಕ್ ಹೆದರ್ತಿ ಅಂತ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದೆ ತಡ..೧ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ತಯ್ಯಾರ್ ಆದೆ,

ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಅಮ್ಮ ದೂಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಬರುವಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡತಾ..ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ..ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಾರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿತಿದ್ರುನು ಸ್ಚ್ರಾಪಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕಂತೆ.ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ.ಅದರ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಚ್ರಾಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಂಕನಾಗಿದ್ದನಂತೆ..ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೋಂಡು ಸ್ವಲ್ಪದಿನದ ನಂತರ ಹೋರಗಡೆ ತಿರಗಾಡುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಂತಹ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಇದಿಯಾ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಓಡಿ ಹೋದ,ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ..ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿತ್ತು..ನೀರೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆರಿಸಿ ಪ್ರಿತಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದನಂತೆ…ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿತ್ತು….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s